top of page
ocean

"YOGA HJÄLPER DIN KROPP ATT BLI SIN BÄSTA VERSION"

 • Vad är yoga?
  Ordet Yoga sägs ofta betyda just Balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet Yuj och betyder ordagrant Ok. Yoga syftar bokstavligen till att ta på sig oket, att anstränga och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett träning för fysisk, mental och andlig balans. Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusen år sedan och spreds därefter över resten av världen under 1900-talet, framför allt från 1960-talet och framåt. En vanlig missuppfattning om yoga är att det är ett system för fysiska övningar och ställningar. Faktum är att yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många, många olika komponenter.
 • Varför mår jag bra av att utöva yoga?
  Det är helt klart att du definitivt får ett antal tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock som sagt ett annat: Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet. Yoga är något som behöver upplevas för att förstås. Vi kan prata om det i veckor, vi kan läsa hundra böcker om yoga, vi kan ha en massa teoretisk kunskap om yoga – men yoga måste göras, utövas för att fullt ut kunna förstås. Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga har sagt det väldigt bra: – Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.
 • Vilken typ av yoga behöver jag?
  Vinyasayoga Ordet vinyasa betyder "att placera på ett särskilt sätt". I den här yogastilen ordnar man medvetet in sina kroppsdelar i olika ställningar, med långsamma byten mellan dem. I vinyasayoga behöver du vara lite mer medveten och lyssna till din inre röst. - Den här typen av yoga hjälper dig att rensa tankarna - Den tonar musklerna och ökar din funktionella styrka. - Den förbättrar din sömn, minskar stress, dämpar ångest och hjälper dig att bli kvitt beroenden. - Den förbättrar din bålstyrka. Hathayoga De populäraste yogaformerna i västvärlden är alla former av hathayoga. Hatha är en allmän kategori som innefattar många olika stilar. Om du föredrar en mer avslappnad variant av yoga, och är bekväm med att hålla ställningar lite längre, då är hathayoga ett bra val. - Ligament och senor i fötterna stärks. - Du minskar din stressnivå och utvecklar ökad styrka och flexibilitet. Yinyoga Denna typ av yoga innefattar olika varianter av sittande och liggande ställningar, och varje ställning hålls i ungefär fem minuter. Yinyogan riktar främst in sig på ytliga muskler. Den underhåller ligament, leder, ben och bindvävar (fascior) och motverkar problem relaterade till dessa. Om du vill börja med meditation kan yinyoga vara en bra väg in. Den kräver stor mental ansträngning. - Yinyogan löser upp spänningar i bindvävarna och förbättrar rörligheten i lederna. Den här effekten är resultatet av det tryck mot bindvävarna som skapas i långa, statiska positioner. - Den skapar stillhet, både yttre och inre. - Den gör det lättare att hantera ilska och irritation. Kundaliniyoga Inom traditionell kundalini tror man på att klä sig i vitt under yogaklasserna. Man menar att det vita fungerar som en barriär mot okontrollerade handlingar och tankar. - Kundaliniyogan stärker nervsystemet. - Den rensar kroppen på gifter, renar blodet, ger mer energi och boostar hjärnans funktion. - Den justerar och stabiliserar utsöndringen av hormoner och rensar bort virus, bakterier och andra smittämnen från kroppen. Poweryoga Poweryoga är en ansträngande, fitnessbaserad typ av yoga. Den blandar atletiska ashtangapositioner med konditionstränande övningar. I poweryoga får du upp pulsen ordentligt. - Poweryogan ger ökad styrka, uthållighet och flexibilitet. - Fysiskt intensiva asanas hjälper till att forma kroppen. - Symptomen för diabetes och artrit lindras. Restorativeyoga I restorative yoga använder man sig mycket av hjälpmedel, eller props. De används för att stödja kroppen och göra det möjligt att hålla positioner längre stunder. Man kan till exempel använda en rem runt foten för att komma längre i en stretch. Greppa tag i eller sätt dina props på plats och håll din valda ställning i upp till tio-tjugo minuter. - Den här yogaformen förbättrar ditt tålamod och ger sinnesro. - Den får kropp och sinne att slappna av.
 • Kan jag gå på endast en yogaklass?
  Du kan absolut gå på endast en yogaklass. För att uppnå någon slags effekt från yogan bör du ha en kontinuerlig träning. Priset blir såklart lägre om du köper ett klipp-, månads- eller årskort.
 • Har yoga något med religion att göra?
  Yoga är inte religiöst. Ibland sammanblandas yoga med ett religionsutövande och det är kanske inte så konstigt då de stora religionerna från trakterna i och kring Indien använt yoga som en del i sin kultur och tradition. Yoga finns invävt i samhället precis som religion. Och religionen har ibland vävts in i yogan. Religion är en naturlig del av livet och länderna är inte sekualiserade i den utsträckning så som bland andra Sverige är. Men yoga handlar i grunden bara om att hitta en förståelse för sig själv och att se att tankar och känslor påverkar oss på olika sätt och att vi har en möjlighet att påverka detta. Medans religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar. Yoga Ekans yogaundervisning syftar till hälsa och välbefinnande och använder sig inte av religion eller gudstro. Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom – yogaövningar kan utföras – och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga. Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är. Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag. Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer. Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några.
bottom of page